Tiếng súng trong đêm và cuộc 'thi gan' của hai Giám đốc doanh nghiệp

Tiếng súng trong đêm và cuộc 'thi gan' của hai Giám đốc doanh nghiệp

Khi những 'yêng hùng' thích nói chuyện bằng… súng!

Khi những 'yêng hùng' thích nói chuyện bằng… súng!

Hai giám đốc mang súng thị uy

Hai giám đốc mang súng thị uy

Bắt giam 2 giám đốc doanh nghiệp tại Hà Tĩnh mang súng AK và CZ75 ra 'nói chuyện'

Bắt giam 2 giám đốc doanh nghiệp tại Hà Tĩnh mang súng AK và CZ75 ra 'nói chuyện'

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 Giám đốc doanh nghiệp giải quyết mâu thuẫn bằng vũ khí nóng

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 Giám đốc doanh nghiệp giải quyết mâu thuẫn bằng vũ khí nóng

Hà Tĩnh: 2 giám đốc doanh nghiệp đọ súng giải quyết mâu thuẫn

Hà Tĩnh: 2 giám đốc doanh nghiệp đọ súng giải quyết mâu thuẫn

Doanh nhân nổ súng nói chuyện nợ nần sẽ phải đối mặt hình phạt tù

Doanh nhân nổ súng nói chuyện nợ nần sẽ phải đối mặt hình phạt tù

Bắt giam 2 giám đốc doanh nghiệp mang súng AK và CZ75 ra 'nói chuyện'

Bắt giam 2 giám đốc doanh nghiệp mang súng AK và CZ75 ra 'nói chuyện'

Hai giám đốc doanh nghiệp ở Hà Tĩnh dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Hai giám đốc doanh nghiệp ở Hà Tĩnh dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Hà Tĩnh: Chủ tịch hội doanh nghiệp bị bắt trong vụ nổ súng với 'đại ca' giang hồ

Hà Tĩnh: Chủ tịch hội doanh nghiệp bị bắt trong vụ nổ súng với 'đại ca' giang hồ

Hai giám đốc doanh nghiệp 'nói chuyện' bằng súng

Hai giám đốc doanh nghiệp 'nói chuyện' bằng súng

'Nói chuyện' với nhau bằng súng, 2 giám đốc doanh nghiệp bị bắt

'Nói chuyện' với nhau bằng súng, 2 giám đốc doanh nghiệp bị bắt

Khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp dùng súng 'xử lý' chuyện nợ nần

Khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp dùng súng 'xử lý' chuyện nợ nần

Mâu thuẫn nợ nần, hai giám đốc 'đọ súng' quân dụng

Mâu thuẫn nợ nần, hai giám đốc 'đọ súng' quân dụng

Hai giám đốc doanh nghiệp sử dụng vũ khí 'nóng' giải quyết mâu thuẫn

Hai giám đốc doanh nghiệp sử dụng vũ khí 'nóng' giải quyết mâu thuẫn

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp sử dụng vũ khí 'nóng' giải quyết mâu thuẫn

Hà Tĩnh: Nguyên nhân hai Giám đốc doanh nghiệp nổ súng dọa bắn nhau?

Hà Tĩnh: Nguyên nhân hai Giám đốc doanh nghiệp nổ súng dọa bắn nhau?

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng sử dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng sử dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng