Lean Six Sigma: Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Gốc
Vừa qua, tại Hà Nội, hội thảo “Tối ưu hóa nguồn lực và tạo khả năng vượt trội thông qua áp dụng Lean Six Sigma” đã được tổ chức nhằm giới thiệu với các doanh nghiệp, các nhà quản lý, nghiên cứu những khái niệm cơ bản về Lean Six Sigma, lợi ích của việc áp dụng công cụ này vào hoạt động sản xuất và dịch vụ.

CôngThương - Lean Six Sigma được hiểu là phương pháp tổng hợp nhằm tăng tốc quá trình ra quyết định của nhà quản lý, vừa loại bỏ lãng phí vừa nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, LEAN là một phương pháp tiếp cận có hệ thống nhằm chủ động liên tục phát hiện và loại bỏ lãng phí hay các hoạt động không tạo giá trị ra khỏi từng quá trình; Six Sigma hướng vào việc xác định và loại trừ các khuyết tật trong quá trình thiết kế và chế tạo sản phẩm. Thực tế cho thấy, dự án điểm áp dụng Lean Six Sigma do Trung tâm Năng suất Việt Nam (VPC) kết hợp với sự hỗ trợ của chuyên gia kỹ thuật của Tổ chức Năng suất Châu Á – APO được thực hiện thí điểm với Ngân hàng Techcombank (từ 1/2010 – 1/2011) đã cho thấy kết quả tốt. Cụ thể, Techcombank đã rút ngắn được thời gian xử lý yêu cầu của khách hàng và chuẩn hóa quy trình xử lý khiếu nại; cải tiến quy trình đối chiếu và tra soát thẻ ATM (rút ngắn từ 18 ngày xuống còn 5 ngày); cải tiến quy trình phát hành thư tín dụng tại trung tâm nghiệp vụ từ 192 phút xuống 162 phút; cải tiến quá trình vận hành máy ATM (nhiều máy ATM đã được bố trí lại phù hợp và thuận tiện hơn cho khách hàng)…

Tin nóng

Tin mới