Quốc hội Lebanon vừa thông qua một luật bầu cử mới, một phần của tiến trình hòa giải bắt đầu từ tháng 5 vừa qua.