[Kênh14] - Chỉ vì chị í nghĩ rằng mình hát không hay nên đã "bai bai" sự nghiệp âm nhạc.