(NLĐO) - Buổi lễ được chủ trì bởi một mục sư Tin Lành vào hôm qua 26-3. Các sinh viên Hàn Quốc tiêu biểu của Đại học Sydney tham dự và một sinh viên đại diện đọc điếu văn đưa tiễn bạn.