Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lên án đầu cơ, lợi dụng lạm phát trục lợi

Báo Người Lao Động
Gốc

“Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và TPHCM năm 2008, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện chương trình hành động của các cấp, đặc biệt là chủ trương “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/223518.asp