(TNO) Tinh thần kinh doanh mọi lúc mọi nơi đó là của Li Jun, một công dân Trung Quốc.