Căn cứ vào lưu lượng nước về các hồ thủy điện trong tháng 8, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã tiến hành dự báo lưu lượng nước tháng 9 và các tháng cuối năm với tần suất 65% cho các hồ miền Bắc và miền Nam.

CôngThương - A0 tính toán, tổng sản lượng thủy điện theo mức nước về tháng 9 là 8,052 tỷ kWh. Dự kiến sản lượng thủy điện khai thác trong tháng 9 của cả hệ thống là 6,090 tỷ kWh, sản lượng tích thêm trong hồ là 1,859 tỷ kWh. Mực nước cuối tháng 9 còn lại trong các hồ tương ứng 9,707 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch dự kiến trong phương án Bộ Công Thương phê duyệt 2,225 tỷ kWh (phương án phê duyệt sản lượng còn lại trong hồ cuối tháng 9 là 7,482 tỷ kWh).

Để đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân phía hạ du, A0 đã đưa các yêu cầu cấp nước hạ du vào các chương trình mô phỏng và coi đây như là ràng buộc để lập kế hoạch huy động. Các hồ cần đáp ứng nhu cầu cấp nước hạ du trong tháng 9 là: Cửa Đạt, Bình Điền, Khe Bố, A Vương, Sông Tranh 2, Đăk My 4 (khu vực Vu Gia – Thu Bồn), Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Sê San 4A...

Điền Minh

PHẢN HỒI