Lenovo vừa cho ra mắt sản phẩm được gọi là máy tính bàn nhỏ nhất thế giới. Mặc dù chưa có ai đứng ra xác nhận tuyên bố này, nhưng Q180 thực sự rất nhỏ gọn, đặc biệt khi bạn tách nó ra làm đôi để tháo rời ổ đĩa quang.