Lenovo ra mắt MTXT ThinkPad SL mới

Ngày 16/7/2008, Lenovo ra mắt bộ giải pháp điện toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB): dòng xách tay ThinkPad SL mới cùng phần mềm với những dịch vụ mới.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10748&t=pcolarticle