Nam tài tử Hollywood Leonardo DiCaprio đã tới Hồng Kông để tham gia tuyên truyền chương trình bảo vệ môi trường.