(ATPvietnam.com) -CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia (mã chứng khoán: LGC) thông báo, bà Lê Thị Vân - Thành viên BKS Công ty đã đăng ký bán 30.000 cổ phiếu.