Phim của các đạo diễn xuất chúng như Constantin Costa-Gavras, Stephen Frears, Andrzej Wajda và Bertrand Tavernier sẽ nằm trong danh sách 26 phim tranh giải tại LHP Berlin.