Khủng hoảng tài chính toàn cầu phần nào gây ảnh hưởng tới tâm trí các nhà làm phim châu Á khi họ tề tựu tại LHP Pusan Quốc tế (PIFF) lần thứ 13 diễn ra ở Hàn Quốc.