LHQ: Các nền kinh tế châu Á phải phối hợp để vượt qua suy thoái

Gốc
Báo cáo kinh tế thế giới thường niên của Liên hợp quốc (LHQ) mang tên "Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới năm 2009" công bố ngày 15/1 cho rằng các nền kinh tế châu Á phải hợp tác chặt chẽ và không nên đối xử với nhau như là các địch thủ nếu muốn vượt qua cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tin nóng

Tin mới