LHQ: Chính sách phát triển phải tôn trọng văn hóa

Gốc
Liên hợp quốc ngày 16/4 đã kêu gọi các nước cần tôn trọng văn hóa và bản sắc của người bản xứ khi thực hiện chính sách phát triển quốc gia.

Đó là chủ đề trọng tâm của Diễn đàn thường trực của Liên hợp quốc về người bản xứ năm 2010, được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Tổ chức đa phương này nhấn mạnh sự tham gia cũng như ý kiến tư vấn hiệu quả của người bản xứ phải là trung tâm của các chính sách phát triển, họ phải được quyền tham gia đầy đủ và hiệu quả vào toàn bộ quá trình phát triển kể cả quá trình tư vấn xây dựng các chương trình và chính sách phát triển. Tri thức và các tập quán truyền thống của người bản xứ cần được thừa nhận như là nhân tố thiết yếu của công tác bảo tồn và các nỗ lực chống và thích nghi với biến đổi khí hậu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định các chính sách phát triển tôn trọng văn hóa và bản sắc của người bản xứ có lợi không chỉ đối với chính họ mà còn cả đối với lợi ích của các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. Tuy nhiên, ông cảnh báo mặc dù văn hóa của người bản xứ được thừa nhận song vẫn đang bị xâm hại bởi chính sách phát triển không tính đến nguồn gốc tri thức và những ưu tiên văn hóa của người bản xứ cũng như không tôn trọng quyền đất đai của họ. Tổng Thư ký nêu rõ đối với nhiều người bản xứ, lối sống, truyền thống và văn hóa phát triển luôn gắn với rừng song chính sách lâm nghiệp coi rừng là vùng đất để phát triển đã buộc người bản xứ phải rời khỏi mảnh đất gắn bó với văn hóa truyền thống và bản sắc của họ. Các cuộc thảo luận tại Diễn đàn Liên hợp quốc về người bản xứ năm 2010 không chỉ nhằm nắm rõ hơn các thách thức mà người bản xứ đang phải đối mặt mà còn tìm kiếm các biện pháp hợp tác tích cực có thể góp phần cải thiện tình hình./. (TTXVN/Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới