LHQ kêu gọi chấm dứt các hình thức bóc lột nô lệ

Gốc
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon kêu gọi cộng đồng quốc tế đấu tranh chống các hình thức bóc lột nô lệ hiện đại, đó là nạn mại dâm, lao động cưỡng bức, lao động gán nợ và bắt trẻ em vào lính.

Tin nóng

Tin mới