Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương

    LHQ phát động kế hoạch hỗ trợ chống dịch COVID-19

    Gốc

    Hôm qua (25/3), Liên hợp quốc đã phát động một kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu trị giá 2 tỷ USD để hỗ trợ cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại một số quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới.

    Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/lhq-phat-dong-ke-hoach-ho-tro-chong-dich-covid-19