LHQ sẽ hỗ trợ đào tạo nhân lực cho Việt Nam

(CAO) - Tại Hội nghị cấp cao về phát triển khả năng cạnh tranh thương mại do Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTD) tổ chức từ 5 – 7-2-2008 quyết định triển khai các dự án đào tạo nguồn nhân lực tiếp theo cho bốn...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7035846987/mlnews.2008-02-08.5255827826