LHQ thông qua nghị quyết về Mali

Gốc
HĐBA LHQ vừa thông qua nghị quyết mở đường cho việc trừng phạt những đối tượng ở Mali cản trở thỏa thuận hòa bình năm 2015 bằng cách tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công hoặc trì hoãn việc thực thi thỏa thuận này.

HĐBA LHQ vừa thông qua nghị quyết mở đường cho việc trừng phạt những đối tượng ở Mali cản trở thỏa thuận hòa bình năm 2015 bằng cách tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công hoặc trì hoãn việc thực thi thỏa thuận này.

Nghị quyết do Pháp bảo trợ cũng sẽ trừng phạt những đối tượng gây trở ngại việc cung cấp viện trợ nhân đạo và vi phạm nhân quyền hoặc luật nhân đạo. Nghị quyết cũng thành lập một ủy ban trừng phạt nhằm xác định những cá nhân và thực tế cần bị đưa vào danh sách trừng phạt. Phát biểu tại HĐBA LHQ, Đại sứ Pháp tại LHQ Francois Delattre khẳng định nghị quyết này đã "gửi một thông điệp rất mạnh mẽ và có tính ngăn chặn" đến những đối tượng vẫn giao tranh và cản trở hòa bình nhằm buộc họ thay đổi hành vi.

Tháng 6-2015, chính phủ Mali và liên minh nổi dậy do người Tuareg đứng đầu ký thỏa thuận hòa bình, nhưng một khu vực rộng lớn của quốc gia Tây Phi này vẫn nằm ngoài kiểm soát của chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.

A.BÌNH

Tin nóng

Tin mới