Lịch cắt điện Chủ nhật ngày 4/5

Gốc
KTĐT - Để phục vụ công tác đại tu nâng cấp lưới điện, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội sẽ cắt điện một số đường dây, do vậy một số khu vực sau đây sẽ bị mất điện:

Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch
Công ty Điện lực Đan Phượng: Từ 04h30 - 15h30: Một phần xã Tân Hội. Từ 7h00 - 17h00: Các xã: Liên Trung, Liên Hà, Liên Hồng, Hồng Hà.
Lịch Cắt điện điều tiết: Không có

Tin nóng

Tin mới