Cập nhật chi tiết lịch cắt điện các quận, huyện của thành phố Hà Nội hôm nay 8/9.

Lich cat dien Ha Noi hom nay 8/9 - Anh 1

Cập nhật chi tiết lịch cắt điện các quận, huyện của thành phố Hà Nội hôm nay 8/9.

Hai Bà Trưng

Từ 7h00 đến 12h00: ĐZ trên Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

Đông Anh

Từ 5h00 đến 10h00: Một phần xóm ngoài xã Uy Nỗ Hình thức cắt điện: ĐỘT XUẤT

Từ 6h00 đến 10h00: Một phần xã Kim Nỗ Hình thức cắt điện: ĐỘT XUẤT

Sóc Sơn

Từ 4h00 đến 16h00: Các TBA ĐDK 474 E1.19 Sau Sau Dao 1 Nhánh Đền Sóc Hình thức cắt điện: KẾ HOẠCH

>>>>Xem thêm video:

Hoàng Mai

Từ 0h00 đến 11h00: Chuyển 456E1.3 Mai Động cấp Ngân hàng Cầu Tiên qua Cắt Thịnh Liệt (150A~5,44MW) Hình thức cắt điện: ĐỘT XUẤT

Từ 6h00 đến 16h00: MBA Đèn Đường Hình thức cắt điện: ĐỘT XUẤT

Từ 8h00 đến 10h00: Sau ATM nhánh TBA X80 Hình thức cắt điện: ĐỘT XUẤT

Sơn Tây