Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 10/7

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 10/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo về lịch cắt điện tỉnh Khánh Hòa vào ngày mai 10/7.

Lịch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày mai 10/7, cập nhật hồi 14h55 ngày 9/7 tại website của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Lịch ngừng cấp điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày mai 10/7, cập nhật hồi 14h55 ngày 9/7 tại website của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Lịch cắt điện tỉnh Khánh Hòa chi tiết:

01

ĐL Diên Khánh

HC410019

T.19 - Thị Trấn Khánh Vĩnh

07:00 ngày 10/07/2022

11:00 ngày 10/07/2022

Thi công đấu nối NR 22kV và TBA 320kVA cấp điện trang trại Vũ Anh Phong tại trụ 471TGF6C_95. Thi công di dời đường dây và trụ 471TGF6C_161 theo đơn đề nghị của ông Mai Kiên Quyết (Đã có lịch cắt điện ngày 02/7/2022 nhưng hoãn không thi công do không có vật tư)

Đã duyệt

02

ĐL Diên Khánh

HC410020

T.20 - Xã Cầu Bà

07:00 ngày 10/07/2022

11:00 ngày 10/07/2022

Thi công đấu nối NR 22kV và TBA 320kVA cấp điện trang trại Vũ Anh Phong tại trụ 471TGF6C_95. Thi công di dời đường dây và trụ 471TGF6C_161 theo đơn đề nghị của ông Mai Kiên Quyết (Đã có lịch cắt điện ngày 02/7/2022 nhưng hoãn không thi công do không có vật tư)

Đã duyệt

03

ĐL Diên Khánh

HC410030

T.30 - Xã Liên Sang

07:00 ngày 10/07/2022

11:00 ngày 10/07/2022

Thi công đấu nối NR 22kV và TBA 320kVA cấp điện trang trại Vũ Anh Phong tại trụ 471TGF6C_95. Thi công di dời đường dây và trụ 471TGF6C_161 theo đơn đề nghị của ông Mai Kiên Quyết (Đã có lịch cắt điện ngày 02/7/2022 nhưng hoãn không thi công do không có vật tư)

Đã duyệt

04

ĐL Diên Khánh

HC410033

T.33 - Xã Sơn Thái

07:00 ngày 10/07/2022

11:00 ngày 10/07/2022

Thi công đấu nối NR 22kV và TBA 320kVA cấp điện trang trại Vũ Anh Phong tại trụ 471TGF6C_95. Thi công di dời đường dây và trụ 471TGF6C_161 theo đơn đề nghị của ông Mai Kiên Quyết (Đã có lịch cắt điện ngày 02/7/2022 nhưng hoãn không thi công do không có vật tư)

Đã duyệt

05

ĐL Diên Khánh

HC410034

T.34 - Xã Giang Ly

07:00 ngày 10/07/2022

11:00 ngày 10/07/2022

Thi công đấu nối NR 22kV và TBA 320kVA cấp điện trang trại Vũ Anh Phong tại trụ 471TGF6C_95. Thi công di dời đường dây và trụ 471TGF6C_161 theo đơn đề nghị của ông Mai Kiên Quyết (Đã có lịch cắt điện ngày 02/7/2022 nhưng hoãn không thi công do không có vật tư)

Đã duyệt

06

ĐL Diên Khánh

HC410036

T.36 - Xã Khánh Thượng

07:00 ngày 10/07/2022

11:00 ngày 10/07/2022

Thi công đấu nối NR 22kV và TBA 320kVA cấp điện trang trại Vũ Anh Phong tại trụ 471TGF6C_95. Thi công di dời đường dây và trụ 471TGF6C_161 theo đơn đề nghị của ông Mai Kiên Quyết (Đã có lịch cắt điện ngày 02/7/2022 nhưng hoãn không thi công do không có vật tư)

Đã duyệt

07

ĐL Diên Khánh

HC410069

T.69 - Xã Khánh Thượng

07:00 ngày 10/07/2022

11:00 ngày 10/07/2022

Thi công đấu nối NR 22kV và TBA 320kVA cấp điện trang trại Vũ Anh Phong tại trụ 471TGF6C_95. Thi công di dời đường dây và trụ 471TGF6C_161 theo đơn đề nghị của ông Mai Kiên Quyết (Đã có lịch cắt điện ngày 02/7/2022 nhưng hoãn không thi công do không có vật tư)

Đã duyệt

08

ĐL Diên Khánh

HC410121

T.121 - Xã Khánh Thương

07:00 ngày 10/07/2022

11:00 ngày 10/07/2022

Thi công đấu nối NR 22kV và TBA 320kVA cấp điện trang trại Vũ Anh Phong tại trụ 471TGF6C_95. Thi công di dời đường dây và trụ 471TGF6C_161 theo đơn đề nghị của ông Mai Kiên Quyết (Đã có lịch cắt điện ngày 02/7/2022 nhưng hoãn không thi công do không có vật tư)

Đã duyệt

09

ĐL Diên Khánh

HC41020B

TBACC-T20B- CẦU BÀ

07:00 ngày 10/07/2022

11:00 ngày 10/07/2022

Thi công đấu nối NR 22kV và TBA 320kVA cấp điện trang trại Vũ Anh Phong tại trụ 471TGF6C_95. Thi công di dời đường dây và trụ 471TGF6C_161 theo đơn đề nghị của ông Mai Kiên Quyết (Đã có lịch cắt điện ngày 02/7/2022 nhưng hoãn không thi công do không có vật tư)

Đã duyệt

10

ĐL Diên Khánh

HC41034B

T34B TBA CC_ GIANG LY

07:00 ngày 10/07/2022

11:00 ngày 10/07/2022

Thi công đấu nối NR 22kV và TBA 320kVA cấp điện trang trại Vũ Anh Phong tại trụ 471TGF6C_95. Thi công di dời đường dây và trụ 471TGF6C_161 theo đơn đề nghị của ông Mai Kiên Quyết (Đã có lịch cắt điện ngày 02/7/2022 nhưng hoãn không thi công do không có vật tư)

Đã duyệt

An Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-cat-dien-khanh-hoa-ngay-mai-10-7/250442.html