Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 12/7

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 12/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch cắt điện ngày 12/7.

Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 12/7 cập nhật lúc 10h00 ngày 11/7 tại website EVNCPC. Ảnh: BNEWS

Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày 12/7 cập nhật lúc 10h00 ngày 11/7 tại website EVNCPC. Ảnh: BNEWS

Chi tiết lịch cắt điện ngày 12/7 tại Khánh Hòa:

01

ĐL Diên Khánh

EC530049

Trạm 49 - Suối Tiên

07:00 ngày 12/07/2022

17:00 ngày 12/07/2022

Thay dây trần bằng dây bọc từ sau cột NR 475DKH_68/15.

Hoãn

02

ĐL Diên Khánh

EC53049B

Trạm 49B - Suối Tiên

07:00 ngày 12/07/2022

17:00 ngày 12/07/2022

Thay dây trần bằng dây bọc từ sau cột NR 475DKH_68/15.

Hoãn

03

ĐL Cam Ranh

CC43014B

T.14B - (10)

07:30 ngày 12/07/2022

08:30 ngày 12/07/2022

Thay biến dòng theo kế hoạch định kỳ

Đã duyệt

04

ĐL Ninh Hòa

DC534270

TT Ninh Hòa 4B

07:30 ngày 12/07/2022

09:30 ngày 12/07/2022

Thay MBA chống quá tải trạm T4270 từ 180KVA lên 250KVA theo QĐ số 1015/QĐ-ĐLKH ngày 22/06/2022

Đã duyệt

05

ĐL Diên Khánh

HD430149

TCD T149 Cụm Công nghiệp Sông Cầu

08:30 ngày 12/07/2022

11:00 ngày 12/07/2022

Đấu nối nhánh rẽ TBA 400kVA - 22/0.4kV Savinest CCN Sông Cầu

Đã duyệt

06

ĐL Cam Ranh

CC430123

T.123 - (10)

09:00 ngày 12/07/2022

10:00 ngày 12/07/2022

Thay biến dòng theo kế hoạch định kỳ

Đã duyệt

07

ĐL Ninh Hòa

DC534802

Ninh Hưng 1

10:30 ngày 12/07/2022

12:00 ngày 12/07/2022

Thay MBA chống quá tải trạm T4802 từ 100KVA lên 18KVA theo QĐ số 1015/QĐ-ĐLKH ngày 22/06/2022

Đã duyệt

Khách hàng có thể xem thêm tại: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien

Khánh An (tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-cat-dien-khanh-hoa-ngay-mai-12-7/250612.html