Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 16/5 cập nhật mới nhất

Lịch ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 16/5 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 16/5, cập nhật hồi 9h30 ngày 15/5 tại website của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Điện lực Khánh Hòa Thay thế dây trung thế. Ảnh: Phan Sáu-TTXVN

Công ty Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch ngừng cung cấp điện vào ngày mai 16/5 chi tiết như sau:

01

ĐL Cam Lâm

KC52N128

Trạm N128 Suối Cát

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

02

ĐL Cam Lâm

KC52N140

Trạm N140 Khánh Thành Bắc

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

03

ĐL Cam Lâm

KC53127B

Trạm N127B Suối Cát

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

04

ĐL Cam Lâm

KC53127C

Trạm N127C Xã Suối Cát

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

05

ĐL Cam Lâm

KC53N116

Trạm N116 Suối Cát

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

06

ĐL Cam Lâm

KC53N117

Trạm N117 Suối Cát

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

07

ĐL Cam Lâm

KC53N127

Trạm N127 Suối Cát

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

08

ĐL Cam Lâm

KC53N129

Trạm N129 Suối Cát

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

09

ĐL Cam Lâm

KC53N550

Trạm N550 Xã Suối Cát

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

10

ĐL Cam Lâm

KC53N554

Trạm N554 SC (TT Màu)

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

11

ĐL Cam Lâm

KD53N549

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang

06:00 ngày 16/05/2022

06:30 ngày 16/05/2022

Tháo lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

12

ĐL Nha Trang

BC530094

Trạm T.94 -Vĩnh Trung

06:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Dựng cột dưới tuyến tại cột 475MVO_64/9, lắp đặt xà FCO, MBA trạm T.53C XDM Lắp LBS kín tại cột 475MVO_64/8 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.53B

Đã duyệt

13

ĐL Nha Trang

BC530310

Trạm T.310-Công trình thoát lũ-Vĩnh Thái

06:30 ngày 16/05/2022

06:50 ngày 16/05/2022

Thao tác cắt LBS hở VT64/18

Đã duyệt

14

ĐL Nha Trang

BC53052A

Trạm T.52A -Vĩnh Thái

06:30 ngày 16/05/2022

06:50 ngày 16/05/2022

Thao tác cắt LBS hở VT64/18

Đã duyệt

15

ĐL Nha Trang

BC53052C

Trạm T.52C -Thái Thông -V Thái

06:30 ngày 16/05/2022

06:50 ngày 16/05/2022

Thao tác cắt LBS hở VT64/18

Đã duyệt

16

ĐL Nha Trang

BC53052D

Trạm T.52D -Vĩnh Thái

06:30 ngày 16/05/2022

06:50 ngày 16/05/2022

Thao tác cắt LBS hở VT64/18

Đã duyệt

17

ĐL Nha Trang

BC53052E

Trạm T.52E -Vĩnh Thái

06:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Dựng cột dưới tuyến tại cột 475MVO_64/9, lắp đặt xà FCO, MBA trạm T.53C XDM Lắp LBS kín tại cột 475MVO_64/8 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.53B

Đã duyệt

18

ĐL Nha Trang

BC53053A

Trạm T.53A- gan truong TH Vinh Thai

06:30 ngày 16/05/2022

06:50 ngày 16/05/2022

Thao tác cắt LBS hở VT64/18

Đã duyệt

19

ĐL Nha Trang

BC53053B

Trạm T.53B - Vĩnh Thái

06:30 ngày 16/05/2022

06:50 ngày 16/05/2022

Thao tác cắt LBS hở VT64/18

Đã duyệt

20

ĐL Nha Trang

BC53053B

Trạm T.53B - Vĩnh Thái

06:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Dựng cột dưới tuyến tại cột 475MVO_64/9, lắp đặt xà FCO, MBA trạm T.53C XDM Lắp LBS kín tại cột 475MVO_64/8 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.53B

Đã duyệt

21

ĐL Nha Trang

BC53094B

Trạm T.94B - Đồng Nhơn Vĩnh Thái

06:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Dựng cột dưới tuyến tại cột 475MVO_64/9, lắp đặt xà FCO, MBA trạm T.53C XDM Lắp LBS kín tại cột 475MVO_64/8 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.53B

Đã duyệt

22

ĐL Nha Trang

BC53094C

Trạm T.94C - Vĩnh Thái

06:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Dựng cột dưới tuyến tại cột 475MVO_64/9, lắp đặt xà FCO, MBA trạm T.53C XDM Lắp LBS kín tại cột 475MVO_64/8 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.53B

Đã duyệt

23

ĐL Nha Trang

BC53094D

Trạm T.94D - Đồng Nhơn

06:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Dựng cột dưới tuyến tại cột 475MVO_64/9, lắp đặt xà FCO, MBA trạm T.53C XDM Lắp LBS kín tại cột 475MVO_64/8 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.53B

Đã duyệt

24

ĐL Nha Trang

BD530443

Trạm T.443 Cty TNHH Minh Đức - Vĩnh Thái

06:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Dựng cột dưới tuyến tại cột 475MVO_64/9, lắp đặt xà FCO, MBA trạm T.53C XDM Lắp LBS kín tại cột 475MVO_64/8 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.53B

Đã duyệt

25

ĐL Nha Trang

BD530550

Trạm T.550 - Khu đô thị Phúc Khánh 1

06:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Dựng cột dưới tuyến tại cột 475MVO_64/9, lắp đặt xà FCO, MBA trạm T.53C XDM Lắp LBS kín tại cột 475MVO_64/8 Thi công lưới điện hạ áp trạm T.53B

Đã duyệt

26

ĐL Nha Trang

BD530705

Trạm T.705 - Đại lộ Võ Nguyên Giáp

06:30 ngày 16/05/2022

06:50 ngày 16/05/2022

Thao tác cắt LBS hở VT64/18

Đã duyệt

27

ĐL Nha Trang

BD530706

Trạm T.706 - BQLDA ĐTCCT NNPT Nông thôn

06:30 ngày 16/05/2022

06:50 ngày 16/05/2022

Thao tác cắt LBS hở VT64/18

Đã duyệt

28

ĐL Nha Trang

BC53038B

Trạm T.38B - Đường 2-4

07:00 ngày 16/05/2022

14:00 ngày 16/05/2022

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.38B

Hoãn

29

ĐL Diên Khánh

EC530040

Trạm 40 - Diên An

07:00 ngày 16/05/2022

16:00 ngày 16/05/2022

Dựng cột, kéo dây trung áp. (Công trình: ĐTXDBS/2021 XDM trạm T.40B.)

Đã duyệt

31

ĐL Vạn Ninh

FC411069

Trạm công cộng 03 Đầm Môn

07:00 ngày 16/05/2022

17:00 ngày 16/05/2022

Nâng công suất TBA 3D.069

Hoãn

32

ĐL Cam Ranh

CC43024C

T.24C - (12)

08:00 ngày 16/05/2022

16:00 ngày 16/05/2022

Thay dây hạ áp trạm T.24C (SCL22CR07)

Đã duyệt

33

ĐL Cam Ranh

CC536BCN

T.6BCN ( 10)

08:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Kéo bổ sung, tăng cường dây dẫn hạ áp cho trạm T.06B-CN (Xử lý TTĐN tháng 05 - không có trong lịch quý 2)

Đã duyệt

34

ĐL Cam Lâm

KC52N128

Trạm N128 Suối Cát

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

35

ĐL Cam Lâm

KC52N140

Trạm N140 Khánh Thành Bắc

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

36

ĐL Cam Lâm

KC53127B

Trạm N127B Suối Cát

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

37

ĐL Cam Lâm

KC53127C

Trạm N127C Xã Suối Cát

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

38

ĐL Cam Lâm

KC53N116

Trạm N116 Suối Cát

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

39

ĐL Cam Lâm

KC53N117

Trạm N117 Suối Cát

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

40

ĐL Cam Lâm

KC53N127

Trạm N127 Suối Cát

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

41

ĐL Cam Lâm

KC53N129

Trạm N129 Suối Cát

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

42

ĐL Cam Lâm

KC53N550

Trạm N550 Xã Suối Cát

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

43

ĐL Cam Lâm

KC53N554

Trạm N554 SC (TT Màu)

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

44

ĐL Cam Lâm

KD53N549

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang

11:00 ngày 16/05/2022

11:30 ngày 16/05/2022

Đấu lèo tại vị trí 471SDA_55

Đã duyệt

45

ĐL Nha Trang

BC530310

Trạm T.310-Công trình thoát lũ-Vĩnh Thái

16:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Thao tác Đóng LBS hở VT64/18

Đã duyệt

46

ĐL Nha Trang

BC53052A

Trạm T.52A -Vĩnh Thái

16:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Thao tác Đóng LBS hở VT64/18

Đã duyệt

47

ĐL Nha Trang

BC53052C

Trạm T.52C -Thái Thông -V Thái

16:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Thao tác Đóng LBS hở VT64/18

Đã duyệt

48

ĐL Nha Trang

BC53052D

Trạm T.52D -Vĩnh Thái

16:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Thao tác Đóng LBS hở VT64/18

Đã duyệt

49

ĐL Nha Trang

BC53053A

Trạm T.53A- gan truong TH Vinh Thai

16:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Thao tác Đóng LBS hở VT64/18

Đã duyệt

50

ĐL Nha Trang

BC53053B

Trạm T.53B - Vĩnh Thái

16:30 ngày 16/05/2022

16:50 ngày 16/05/2022

Thao tác Đóng LBS hở VT64/18

Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

A.N/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-cat-dien-khanh-hoa-ngay-mai-16-5-cap-nhat-moi-nhat/243896.html