Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 24/7

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 24/7 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo về lịch cắt điện tỉnh Khánh Hòa vào ngày mai 24/7.

Lịch cắt điện Khánh Hòa trên website của EVNCPC. Ảnh: BNEWS

Lịch cắt điện Khánh Hòa trên website của EVNCPC. Ảnh: BNEWS

Chi tiết lịch cắt điện ngày 24/7 tại Khánh Hòa:

01

ĐL Cam Ranh

CC411CTD

T.1CTD -(10)

07:00 ngày 24/07/2022

11:30 ngày 24/07/2022

Thi công dựng cột trung áp (cột ghép) và đấu nối cáp ngầm trung áp tại các vị trí 474NCR/115/47 và 474NCR/115/50. (Thi công di dời lưới điện phục vụ việc thi công cao tốc Bắc Nam).(Hạng mục này đã được Cty duyệt trong kế hoạch tuần ngày 21/7/2022, tuy nhiên do không có VT nên chủ đầu tư đã có VB gửi xin chuyển ngày 24/7/2022)

Đã duyệt

02

ĐL Cam Ranh

CC411CTT

T.1CTT -(10)

07:00 ngày 24/07/2022

11:30 ngày 24/07/2022

Thi công dựng cột trung áp (cột ghép) và đấu nối cáp ngầm trung áp tại các vị trí 474NCR/115/47 và 474NCR/115/50. (Thi công di dời lưới điện phục vụ việc thi công cao tốc Bắc Nam).(Hạng mục này đã được Cty duyệt trong kế hoạch tuần ngày 21/7/2022, tuy nhiên do không có VT nên chủ đầu tư đã có VB gửi xin chuyển ngày 24/7/2022)

Đã duyệt

03

ĐL Cam Ranh

CC413CTT

T.3CTT -(10)

07:00 ngày 24/07/2022

11:30 ngày 24/07/2022

Thi công dựng cột trung áp (cột ghép) và đấu nối cáp ngầm trung áp tại các vị trí 474NCR/115/47 và 474NCR/115/50. (Thi công di dời lưới điện phục vụ việc thi công cao tốc Bắc Nam).(Hạng mục này đã được Cty duyệt trong kế hoạch tuần ngày 21/7/2022, tuy nhiên do không có VT nên chủ đầu tư đã có VB gửi xin chuyển ngày 24/7/2022)

Đã duyệt

04

ĐL Cam Ranh

CC418CTT

T.8CTT - (10)

07:00 ngày 24/07/2022

11:30 ngày 24/07/2022

Thi công dựng cột trung áp (cột ghép) và đấu nối cáp ngầm trung áp tại các vị trí 474NCR/115/47 và 474NCR/115/50. (Thi công di dời lưới điện phục vụ việc thi công cao tốc Bắc Nam).(Hạng mục này đã được Cty duyệt trong kế hoạch tuần ngày 21/7/2022, tuy nhiên do không có VT nên chủ đầu tư đã có VB gửi xin chuyển ngày 24/7/2022)

Đã duyệt

05

ĐL Cam Ranh

CC42016C

T.16C - (10)

07:00 ngày 24/07/2022

11:30 ngày 24/07/2022

Thi công dựng cột trung áp (cột ghép) và đấu nối cáp ngầm trung áp tại các vị trí 474NCR/115/47 và 474NCR/115/50. (Thi công di dời lưới điện phục vụ việc thi công cao tốc Bắc Nam).(Hạng mục này đã được Cty duyệt trong kế hoạch tuần ngày 21/7/2022, tuy nhiên do không có VT nên chủ đầu tư đã có VB gửi xin chuyển ngày 24/7/2022)

Đã duyệt

06

ĐL Cam Ranh

CC422CTT

T.02CTT -(10)

07:00 ngày 24/07/2022

11:30 ngày 24/07/2022

Thi công dựng cột trung áp (cột ghép) và đấu nối cáp ngầm trung áp tại các vị trí 474NCR/115/47 và 474NCR/115/50. (Thi công di dời lưới điện phục vụ việc thi công cao tốc Bắc Nam).(Hạng mục này đã được Cty duyệt trong kế hoạch tuần ngày 21/7/2022, tuy nhiên do không có VT nên chủ đầu tư đã có VB gửi xin chuyển ngày 24/7/2022)

Đã duyệt

07

ĐL Cam Ranh

CC426CTT

T.6CTT -(10)

07:00 ngày 24/07/2022

11:30 ngày 24/07/2022

Thi công dựng cột trung áp (cột ghép) và đấu nối cáp ngầm trung áp tại các vị trí 474NCR/115/47 và 474NCR/115/50. (Thi công di dời lưới điện phục vụ việc thi công cao tốc Bắc Nam).(Hạng mục này đã được Cty duyệt trong kế hoạch tuần ngày 21/7/2022, tuy nhiên do không có VT nên chủ đầu tư đã có VB gửi xin chuyển ngày 24/7/2022)

Đã duyệt

08

ĐL Cam Ranh

CC427CTT

T.7CTT - (10)

07:00 ngày 24/07/2022

11:30 ngày 24/07/2022

Thi công dựng cột trung áp (cột ghép) và đấu nối cáp ngầm trung áp tại các vị trí 474NCR/115/47 và 474NCR/115/50. (Thi công di dời lưới điện phục vụ việc thi công cao tốc Bắc Nam).(Hạng mục này đã được Cty duyệt trong kế hoạch tuần ngày 21/7/2022, tuy nhiên do không có VT nên chủ đầu tư đã có VB gửi xin chuyển ngày 24/7/2022)

Đã duyệt

09

ĐL Cam Ranh

CC429CTT

T.9CTT -(10)

07:00 ngày 24/07/2022

11:30 ngày 24/07/2022

Thi công dựng cột trung áp (cột ghép) và đấu nối cáp ngầm trung áp tại các vị trí 474NCR/115/47 và 474NCR/115/50. (Thi công di dời lưới điện phục vụ việc thi công cao tốc Bắc Nam).(Hạng mục này đã được Cty duyệt trong kế hoạch tuần ngày 21/7/2022, tuy nhiên do không có VT nên chủ đầu tư đã có VB gửi xin chuyển ngày 24/7/2022)

Đã duyệt

10

ĐL Cam Ranh

CC434CTT

T.4CTT -(10)

07:00 ngày 24/07/2022

11:30 ngày 24/07/2022

Thi công dựng cột trung áp (cột ghép) và đấu nối cáp ngầm trung áp tại các vị trí 474NCR/115/47 và 474NCR/115/50. (Thi công di dời lưới điện phục vụ việc thi công cao tốc Bắc Nam).(Hạng mục này đã được Cty duyệt trong kế hoạch tuần ngày 21/7/2022, tuy nhiên do không có VT nên chủ đầu tư đã có VB gửi xin chuyển ngày 24/7/2022)

Đã duyệt

Bạn đọc có thể xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien

Khánh An (tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-cat-dien-khanh-hoa-ngay-mai-24-7/252175.html