Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 27/6 cập nhật mới nhất

Lịch ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất của các thành phố, thị xã, huyện của Khánh Hòa ngày mai 27/6 được cập nhật mới nhất trên website của Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 27/6, cập nhật hồi 13h05 ngày 26/6 tại website của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày 27/6, cập nhật hồi 13h05 ngày 26/6 tại website của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Công nhân Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thay thế cột điện mới. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Công nhân Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thay thế cột điện mới. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Công ty Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch ngừng cung cấp điện vào ngày mai 27/6 chi tiết như sau:

01

ĐL Vĩnh Hải

IC530188

Trạm CC T.188 Vĩnh Lương

06:00 ngày 27/06/2022

07:00 ngày 27/06/2022

Tháo lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

02

ĐL Vĩnh Hải

IC530269

Thôn Cát Lợi 1

06:00 ngày 27/06/2022

07:00 ngày 27/06/2022

Tháo lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

03

ĐL Vĩnh Hải

IC530272

Cát Lợi 2

06:00 ngày 27/06/2022

07:00 ngày 27/06/2022

Tháo lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

04

ĐL Vĩnh Hải

IC530289

T.289 - Cát Lợi - Vĩnh Lương

06:00 ngày 27/06/2022

07:00 ngày 27/06/2022

Tháo lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

05

ĐL Vĩnh Hải

ID530141

Cty TNHH MTV TTTH Đường sắt Sài Gòn-Xí nghiệp TTTH Nha Trang

06:00 ngày 27/06/2022

07:00 ngày 27/06/2022

Tháo lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

06

ĐL Vĩnh Hải

ID530156

Nuôi tôm Vĩnh Lương

06:00 ngày 27/06/2022

07:00 ngày 27/06/2022

Tháo lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

07

ĐL Vĩnh Hải

ID530185

Chùa Phật Quang Sơn

06:00 ngày 27/06/2022

07:00 ngày 27/06/2022

Tháo lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

08

ĐL Vĩnh Hải

ID530186

Tôm giống Vĩnh Lương

06:00 ngày 27/06/2022

07:00 ngày 27/06/2022

Tháo lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

09

ĐL Vĩnh Hải

ID530187

Trại tôm ông Trung

06:00 ngày 27/06/2022

07:00 ngày 27/06/2022

Tháo lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

10

ĐL Vĩnh Hải

ID530343

TCD Hải Sản Hà Chung

06:00 ngày 27/06/2022

07:00 ngày 27/06/2022

Tháo lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

11

ĐL Nha Trang

BC53022B

Trạm T.22B -Nguyễn Thiện Thuật

07:00 ngày 27/06/2022

14:00 ngày 27/06/2022

Thi công lưới điện hạ áp trạm T.22B

Đã duyệt

12

ĐL Diên Khánh

ED530383

Trạm 383 - UBND Xã Diên Đồng

08:00 ngày 27/06/2022

11:00 ngày 27/06/2022

Xử lý hành lang lưới điện tuyến 473TC.F6B từ cột 108B/1 đến 108B/2

Đã duyệt

13

ĐL Vạn Ninh

FC431057

Trạm công cộng 529 Ninh Mã

08:00 ngày 27/06/2022

12:00 ngày 27/06/2022

Xử lý tiếp xúc các đầu cực ATM phát nhiệt, các vị trí lèo gây tổn thất điện năng đang tăng cao trạm 3D.057

Đã duyệt

14

ĐL Vĩnh Hải

IC530188

Trạm CC T.188 Vĩnh Lương

15:00 ngày 27/06/2022

16:00 ngày 27/06/2022

Đấu lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

15

ĐL Vĩnh Hải

IC530269

Thôn Cát Lợi 1

15:00 ngày 27/06/2022

16:00 ngày 27/06/2022

Đấu lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

16

ĐL Vĩnh Hải

IC530272

Cát Lợi 2

15:00 ngày 27/06/2022

16:00 ngày 27/06/2022

Đấu lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

17

ĐL Vĩnh Hải

IC530289

T.289 - Cát Lợi - Vĩnh Lương

15:00 ngày 27/06/2022

16:00 ngày 27/06/2022

Đấu lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

18

ĐL Vĩnh Hải

ID530141

Cty TNHH MTV TTTH Đường sắt Sài Gòn-Xí nghiệp TTTH Nha Trang

15:00 ngày 27/06/2022

16:00 ngày 27/06/2022

Đấu lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

19

ĐL Vĩnh Hải

ID530156

Nuôi tôm Vĩnh Lương

15:00 ngày 27/06/2022

16:00 ngày 27/06/2022

Đấu lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

20

ĐL Vĩnh Hải

ID530185

Chùa Phật Quang Sơn

15:00 ngày 27/06/2022

16:00 ngày 27/06/2022

Đấu lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

21

ĐL Vĩnh Hải

ID530186

Tôm giống Vĩnh Lương

15:00 ngày 27/06/2022

16:00 ngày 27/06/2022

Đấu lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

22

ĐL Vĩnh Hải

ID530187

Trại tôm ông Trung

15:00 ngày 27/06/2022

16:00 ngày 27/06/2022

Đấu lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

23

ĐL Vĩnh Hải

ID530343

TCD Hải Sản Hà Chung

15:00 ngày 27/06/2022

16:00 ngày 27/06/2022

Đấu lèo tuyến 471ĐĐE tại vị trí 471ĐĐE_181

Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

A.N/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-cat-dien-khanh-hoa-ngay-mai-27-6-cap-nhat-moi-nhat/248834.html