Lịch cắt điện khu vực Hà Nội ngày 15-16.4

Gốc
Ngày 15.4:Điện lực Hoàn Kiếm: Từ 6h-18h: Báo QĐND, 54 Hàng Đường, 1 - 35 và 2 - 58 Hàng Đào, dệt Cự Doanh, Đoàn Ca múa Thăng Long, cao ốc Á Châu, Cty tàu thủy, Intimex, Báo HNM, Cty 4 mùa, rạp Hồng Hà, từ 3-31, 2-16 và 18-82, 33-103 và 60-70, 81-89 + 95 Hàng Gà;

Tin nóng

Tin mới