Thứ bảy (10.11): Điện lực Gia Lâm: Từ 6h-16h: Cty Park, Dịch vụ thương mại Kembly, di dân Cổ Bi, đoàn xe Bình Minh, TDTT huyện 1, Cty mỳ Việt Tiến, đèn đường số 7, 8, 9, xóm mới đường 5, thôn Kiên Thành, Cửu Việt,  An Đào, Ôtô 30-4, TT Z176,  XNK xăng dầu, giao thông, XN đường 230, bơm, rác Kiêu Kỵ.