Lịch cắt điện ngày 19 và 20-4-2008

Gốc
Thứ bảy, ngày  19-4-2008Điện lực Hoàn Kiếm: Từ 6h-18h: Cột Thành ủy, Ngân hàng TƯ 1, Ngân hàng TƯ 2A, Ngân hàng TƯ 2B, Quốc doanh cá thịt, TCty thực phẩm, TT báo chí, NR Sứ quán Mỹ, Cục phục vụ NGĐ 1, Cục phục vụ NGĐ 2, K/S Thống Nhất,

Tin nóng

Tin mới