Tiếp tục với các bộ phim hay tuần này bạn nhé!

Thứ 3 (12/4) Thảm họa Los Angeles (10h-12h30 - 15h - 17h30 – 20h) Nhân danh công lý (9h30 -11h45-14h-16h15-18h30-20h30) Cô dâu đại chiến (18h30h) Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (10h - 12h – 13h- 15h-16h- 18h -19h -20h -21h- 22h) Thứ 4 (13/4) Thảm họa Los Angeles (12h30 - 15h - 17h30 – 20h) Nhân danh công lý (12h- 11h45-14h-16h15-18h30-20h30) Cô dâu đại chiến (18h30h) Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (12h – 13h- 15h-16h-20h -21h) Thứ 5 (14/4) Thảm họa Los Angeles (10h-12h30 - 15h - 17h30 – 20h) Nhân danh công lý (9h30 -11h45-14h-16h15-18h30-20h30) Cô dâu đại chiến (18h30h) Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (12h – 13h- 15h-16h-20h -21h) Thứ 6 (15/4) Con đường chiến binh (10h-12h -14h -16h-18h– 20h) Bản đồ định mệnh (9h30- 11h45- 14h - 16h15- 20h30) Cô dâu đại chiến (18h30h) Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (12h – 13h- 15h-16h- 18h-20h -21h) -20h -21h) Thứ 7 (16/4) Con đường chiến binh (10h-12h -14h -16h-18h– 20h) Bản đồ định mệnh (9h30- 11h45- 14h - 16h15- 20h30) Cô dâu đại chiến (18h30h) Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (10h - 12h – 14h- 15h-16h- 18h-20h -21h -22h) Chủ nhật (17/4) Con đường chiến binh (10h-12h -14h -16h-18h– 20h) Bản đồ định mệnh (9h30- 11h45- 14h - 16h15- 20h30) Cô dâu đại chiến (18h30h) Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (10h - 12h – 14h- 15h-16h- 18h-20h -21h -22h) Thứ 2 (18/4) Con đường chiến binh (10h-12h -14h -16h-18h– 20h) Bản đồ định mệnh ( 11h45- 14h - 16h15- 20h30) Cô dâu đại chiến (18h30h) Cuộc phiêu lưu của những chú rùa - Cướp biển 4D (12h – 13h- 15h-16h- 18h-20h -21h) Tùy vào lượng khách xem phim 2D, Trung tâm sẽ mở thêm các buổi chiếu 21h45 v à 22h15 hàng ngày. Thông tin chi tiết: Trung tâm văn hóa Kim Đồng, 19 Hàng Bài – ĐT: 04 3 9393474.