FLC chào sàn HSX. HLC, ADC giao dịch không hưởng quyền phát hành cổ phiếu. BTP giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức.

Giao dịch cổ phiếu

FLC - Công ty cổ phần Tập đoàn FLC: Ngày 6/8 giao dịch phiên đầu tiên trên HSX, giá tham chiếu 5.500 đồng/cổ phiếu.

Trả cổ tức

HLC - Công ty cổ phần Than Hà Lâm Vinacomin: Giao dịch không hưởng quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 6:1 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 1:1,34, giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

BTP - Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 11%. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 26/8.

ADC - Công ty cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1 và thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 10:4, giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn Dân Việt