Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa (Nha Trang) ngày mai 26/6

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các quận, huyện tại Khánh Hòa ngày mai 26/6.

Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 26/6 trên website của EVNCPC. Ảnh: BNEWS

Lịch cắt điện Khánh Hòa ngày mai 26/6 trên website của EVNCPC. Ảnh: BNEWS

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa ngày mai 26/6 như sau:

01

ĐL Vĩnh Hải

IC530061

Mai Xuân Thưởng - Vĩnh Hải

05:00 ngày 26/06/2022

07:00 ngày 26/06/2022

đấu nối NR trạm biến áp mới tại vị trí 477ĐĐE_62/1

Đã duyệt

02

ĐL Vĩnh Hải

IC53061B

đường Nguyễn Hiền - Vĩnh Hải

05:00 ngày 26/06/2022

07:00 ngày 26/06/2022

đấu nối NR trạm biến áp mới tại vị trí 477ĐĐE_62/1

Đã duyệt

03

ĐL Ninh Hòa

DC438103

UBND Ninh Hải

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

04

ĐL Ninh Hòa

DC438104

Đông Hà - Ninh Hải

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

05

ĐL Ninh Hòa

DC438105

Đông Hải - Ninh Hải

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

06

ĐL Ninh Hòa

DC438128

Đông Hòa, Ninh Hải

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

07

ĐL Ninh Hòa

DC518117

UBND Xã Ninh Hải

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

08

ĐL Ninh Hòa

DC538129

Khu neo đậu tàu thuyền tránh bão

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

09

ĐL Ninh Hòa

DC53H061

Đông Hải - Ninh Hải

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

10

ĐL Ninh Hòa

DC53H065

Trạm 8104B

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

11

ĐL Ninh Hòa

DC53H066

Trạm DC53H066- 8103B

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

12

ĐL Ninh Hòa

DC53H078

Đông Hải 2

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

13

ĐL Ninh Hòa

DD138833

Cảng Hòn Khói

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

14

ĐL Ninh Hòa

DD438115

công Ty TNHH Vina BK

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

15

ĐL Ninh Hòa

DD438118

Công Ty TNHH Bình Thêm

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

16

ĐL Ninh Hòa

DD518826

CS nuôi trồng thủy sản Ngọc Long

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

17

ĐL Ninh Hòa

DD538821

CS SX Tôm Ông Phê

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

18

ĐL Ninh Hòa

DD538822

CS Nuôi Tôm Trân Thị Hồng

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

19

ĐL Ninh Hòa

DD538823

Hải đội 302- CS Biển 3

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

20

ĐL Ninh Hòa

DD538827

CS nuôi trồng thủy sản Văn Lộc

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

21

ĐL Ninh Hòa

DD538828

CS Thủy sản Vũ Thanh

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

22

ĐL Ninh Hòa

DD538832

CS thủy sản Văn Đô

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

23

ĐL Ninh Hòa

DD53H062

Cty TNHH Australis

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

24

ĐL Ninh Hòa

DD53H067

Hải đội 302

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

25

ĐL Ninh Hòa

DD53H087

Cty TNHH tự động hóa Tiến Phát

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

26

ĐL Ninh Hòa

DD53H088

Hải đoàn 32

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

27

ĐL Ninh Hòa

DH53H076

Cơ sở NTTS Văn Bảo

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

28

ĐL Ninh Hòa

DH53H081

Cty cổ phần Phương Mai

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

29

ĐL Ninh Hòa

DH53H083

CSNT TS Đặng Văn Khoa

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

30

ĐL Ninh Hòa

DH53H086

Hải đoàn 302

06:00 ngày 26/06/2022

11:00 ngày 26/06/2022

Thay dây dẫn tuyến 477NTH từ cột 477NTH_124 đến 477NTH_126

Đã duyệt

Công nhân điện lực Khánh Hòa diễn tập xử lý sự cố. Ảnh: TTXVN

Bạn đọc có thêm xem thêm và theo dõi lịch cắt điện Khánh Hòa tại trang web: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien

Minh Châu (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-tam-ngung-cap-dien-khanh-hoa-nha-trang-ngay-mai-26-6/248752.html