TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 diễn ra trong ba đợt, bắt đầu từ ngày 4 - 7.

Đợt một, ngày 4 và 5 - 7, thi đại học khối A và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu vẽ đến ngày 8 - 7. Đợt hai, ngày 9 và 10 - 7, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến 14 - 7. Đợt ba, ngày 15 và 16 - 7, thi cao đẳng. Các trường cao đẳng tổ chức thi các môn năng khiếu đến 20 - 7. Thời gian biểu từng buổi thi các môn trắc nghiệm Các môn thi tự luận, thí sinh làm bài trong 180 phút. Các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm: 90 phút.