Trong ngày hôm nay, sẽ có khá nhiều thông tin kinh tế quan trọng được công bố, đặc biệt là những tin tức từ phía thị trường châu Âu và Mỹ.

Giá hàng hóa của Úc (năm/năm) công bố lúc12:30 PM, năm trước đạt -11.7%. Giá nhập khẩu của Đức (tháng/tháng) công bố lúc 14:00 PM, dự báo ở mức 0.8%, so với tháng trước là 0.5%. PMI SVME của Thụy Sĩ công bố lúc 15:30 PM, dự báo đạt 57.0, so với kỳ trước là 56.0. Chỉ số giá sản xuất Schweizerischer Verband für Materialwirtschaft und Einkauf đo lường mức độ hoạt động mua sắm, chỉ số này vượt quá 50 là dấu hiệu cho thấy một lĩnh vực trong nền kinh tế được mở rộng. Chỉ số này tăng lên sẽ làm cho đồng tiền quốc gia mạnh lên. Để đưa ra chỉ số này các nhà quản lý đã nghiên cứu rất nhiều chỉ tiêu : việc làm, sản lượng, các đơn hàng mới, các nhà cung cấp, lượng hàng hóa dự trữ. Các nhà thương mại thường rất chú ý đến chỉ số này vì nó ảnh hưởng lớn đến các công ty của họ. Đây là chỉ tiêu có thể chỉ ra sự thay đổi một lĩnh vực trong toàn bộ nền kinh tế Tỷ lệ thất nghiệp hàng tháng của Ý công bố lúc 16:00 PM, dự báo ở mức 8.6%, kỳ trước đạt 8.5%. PMI sản xuất cuối cùng của Châu Âu công bố lúc 16:00 PM, dự báo đạt 54.1, kỳ trước đạt 54.1 PMI sản xuất của Anh công bố lúc 16:30 PM, dự báo ở mức 56.3, kỳ trước đạt 56.7. Chỉ số giúp đo lường mức độ hoạt động mua sắm trong lĩnh vực sản xuất, chỉ số này vượt quá 50 là dấu hiệu cho thấy một lĩnh vực trong nền kinh tế được mở rộng. Chỉ số này tăng lên sẽ làm cho đồng tiền quốc gia mạnh lên. Để đưa ra chỉ số này các nhà quản lý đã nghiên cứu rất nhiều chỉ tiêu : việc làm, sản lượng, các đơn hàng mới, các nhà cung cấp, lượng hàng hóa dự trữ. Các nhà thương mại thường rất chú ý đến chỉ số này vì nó ảnh hưởng lớn đến các công ty của họ. Đây là chỉ tiêu có thể chỉ ra sự thay đổi một lĩnh vực trong toàn bộ nền kinh tế Cho vay ròng cá thể của Anh (tháng/tháng) công bố lúc 16:30 PM, dự báo đạt 0.7B, so với tháng trước là 1.2B. Chỉ số phản ánh tổng giá trị của các khoản nợ vay nhà chưa được giải quyết và các khoản nợ vay còn lại mà người tiêu dùng chưa chi trả, như thẻ tín dụng và nợ vay trả góp. Khi chỉ số này tăng lên nó tác động tích cực đến đồng tiền của quốc gia đó bởi vì khi người tiêu dùng vay mượn nhiều hơn thì cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tiêu dùng nhiều h Phê chuẩn cho vay thế chấp của Anh công bố lúc 16:30 PM, dự báo ở mức 49k so với kỳ trước là 59k Chỉ số có tác dụng đo lường số lượng các khoản nợ vay mua nhà được đưa ra trong suốt 1 tháng qua. Khi con số này tăng lên nó sẽ tác động tích cực đến đồng tiền của quốc gia đó bởi vì khuynh hướng mua sắm này tăng nó chứng tỏ người tiêu dùng đang tỏ ra hết sức lạc quan và tin tưởng vào tình hình tài chính của họ. Ngoài ra, người tiêu dùng vay mượn nhiều cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ chi tiêu nhiều trong thời gian tới, đây được xem như là một nhân tố quan trọng điều khiển toàn bộ nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp của Châu Âu công bố lúc 17:00 PM, dự báo đạt 10.1%, so với kỳ trước là 10.0%. Chỉ số thể hiện số người được thuê mướn trong suốt quý trước. Dữ liệu này được công bố khoảng 55 ngày sau khi kết thúc quý. Dữ liệu thật lớn hơn kỳ vọng sẽ tốt cho tiền tệ quốc gia. Số việc làm được tạo ra là một chỉ báo hàng đầu quan trọng của chi tiêu tiêu dùng - thành phần chiếm đa số của hoạt động kinh tế. GDP của Canada (tháng/tháng) công bố lúc 20:30 PM, dự báo đạt 0,4% so với tháng trước là 0,4%. Chỉ số giá vật liệu thô của Canada (tháng/tháng) công bố lúc 20:30 PM, dự báo ở mức 2.1%, so với tháng trước là -1.7%. Chỉ số giá nguyên liệu thô đo lường tỷ lệ lạm phát giá nguyên liệu thô khi các nhà sản xuất mua vào. Xu hướng tăng của chỉ số này có tác động tích cực tới đồng tiền quốc gia bởi khi các nhà sản xuất trả nhiều tiền hơn cho việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ, họ sẽ định giá tiêu dùng cao hơn. Chỉ số giá sản phẩm công nghiệp của Canada (tháng/tháng) công bố lúc 20:30 PM, dự báo đạt 0.6%, so với tháng trước là -0.1%. Chỉ số giá cả hàng hóa công nghiệp đo lường tỷ lệ lạm phát giá cả hàng hóa chuẩn bị xuất xưởng. Không giống như các loại chỉ số lạm phát khác, chỉ số giá cả hàng hóa công nghiệp không bao gồm thuế gián tiếp và các chi phí khác phát sinh trong khoảng thời gian hàng hóa rời xưởng và khoảng thời gian hàng hóa tới tay người tiêu dùng chẳng hạn như vận tải, bán buôn và chi phí bán lẻ. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE ) của Mỹ công bố lúc 20:30 PM, dự báo ở mức 0.1%, so với kỳ trước 0.1%. Chỉ số giúp đo lường tỷ lệ lạm phát khi người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. Giống như CPI, nó tương phản sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. PCE chỉ khác với CPI ở chỗ nó chỉ đo lường hàng hóa và dịch vụ được đặt mục tiêu và chú trọng tới các cá nhân. Thực phẩm và năng lượng chiếm 25% trong CPE nhưng thực phẩm và năng lượng rất biến động từ tháng này qua tháng khác và không tương phản hoàn toàn tình hình giá cả hàng tiêu dùng. CPE lõi được thị trường theo dõi sát sao bởi Fed thường quan tâm tới chỉ số này khi đánh giá mức độ lạm phát của nền kinh tế. Chi tiêu cá nhân của Mỹ (tháng/tháng) công bố lúc 20:30 PM, dự báo đạt 0.4%, so với tháng trước là 0.2%. Lượng tiêu dùng cá nhân đo lượng tổng lượng tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ của người tiêu dùng. Xu hướng tăng của chỉ số này có tác động tích cực tới đồng tiền quốc gia bởi lượng tiêu dùng là yếu tố chính tác động đến kinh tế, nó chiếm khoảng 2/3 GDP. Thu nhập cá nhân của Mỹ (tháng/tháng) công bố lúc 20:30 PM, dự báo ở mức 0.5%, so với tháng trước là 0.4%. Chỉ số đo lường sự thay đổi tổng thu nhập. Xu hướng tăng của số liệu này có tác động tích cực tới đồng tiền quốc gia.Thông tin lấy từ tháng trước và công bố vào ngày đầu tiên của tháng sau. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý IV của Canada công bố lúc 20:30 PM, dự bát đạt 0.4%, so với kỳ trước là 0.4%. PMI sản xuất của ISM công bố lúc 22:00 PM, dự báo ở mức 57.7, so với kỳ trước là 58.4. Sự thay đổi giá dựa trên khảo sát các nhà sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất của Viện quản lý nguồn cung. Dữ liệu trên 50 cho thấy lĩnh vực này mở rộng và dưới 50 thể hiện sự thu hẹp trong hoạt động sản xuất. Chi tiêu cho lĩnh vực xây dựng của Mỹ (tháng/tháng) công bố lúc 22:00 PM, dự báo đạt -0.6%, so với tháng trước là -1.2%. Chỉ số giúp xác định tổng lượng giá trị đã được tiêu dùng bởi các nhà xây dựng trên các công trình xây dựng công cộng và xây dựng cá nhân. Giá sản xuất (ISM) của Mỹ công bố lúc 22:00 PM, dự báo đạt 68.4, so với kỳ trước là 70.0