Lịch THTT ASIAN INDOOR GAMES III trên các kênh sóng của Đài THVN

Gốc
Để các bạn tiện theo dõi các trận đấu của Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3 trên các kênh sóng của Đài THVN, chúng tôi xin cung cấp lịch tường thuật trực tiếp các môn thi đấu tại kỳ Đại hội này.

Ngày Thời gian Kênh Nội dung thi đấu 28/10 8h30 -11h30 VTV3 Vòng bảng bóng đá trong nhà nam, nữ 14h00 - 18h VTV3 Vòng bảng bóng đá trong nhà nam, nữ 29/10 8h30 -11h30 VTV3 Vòng bảng bóng đá trong nhà nam, nữ 14h00 - 18h VTV3 Vòng bảng bóng đá trong nhà nam, nữ 30/10 8h30 -11h30 VTV3 Vòng bảng bóng đá trong nhà nam, nữ Vòng loại Kabaddi nam, nữ 14h00 - 18h VTV3 Vòng bảng bóng đá trong nhà nam, nữ Vòng loại Kabaddi nam, nữ 20h – 23h VTV1 Lễ khai mạc Asian Indoor Games 3 31/10 8h30- 11h30 VTV2 Điền kinh, Lặn, Billiard & Snooker, Quyền anh, Cầu mây, Kabaddi, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Vovinam. 13h30 - 16h VTV2 Điền kinh, Lặn, Billiard & Snooker, Quyền anh, Cầu mây, Kabaddi, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Vovinam. 16h00 - 18h VTV3 Điền kinh, Lặn, Billiard & Snooker, Quyền anh, Cầu mây, Kabaddi, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Vovinam. 19h – 22h VTV2 Điền kinh, Lặn, Billiard & Snooker, Quyền anh, Cầu mây, Kabaddi, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Vovinam. 1/11 8h30- 11h30 VTV2 CK Điền kinh, Lặn, Billiard & Snooker, Quyền anh, Cầu mây, Kabaddi, Thể thao điện tử, Aerobic, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Bowling. 13h30 - 16h VTV2 CK Điền kinh, Lặn, Billiard & Snooker, Quyền anh, Cầu mây, Kabaddi, Thể thao điện tử, Aerobic, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Bowling. 16h00 - 18h VTV3 CK Điền kinh, Lặn, Billiard & Snooker, Quyền anh, Cầu mây, Kabaddi, Thể thao điện tử, Aerobic, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Bowling. 19h – 22h VTV2 CK Điền kinh, Lặn, Billiard & Snooker, Quyền anh, Cầu mây, Kabaddi, Thể thao điện tử, Aerobic, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Bowling. 2/11 8h30 -11h30 VTV3 CK Điền kinh, Lặn, Billiard&Snooker, Quyền anh, Đá cầu, Cầu mây, Kabaddi, Kurash, Thể thao điện tử, Aerobic, Pencak Silat, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Lân sư rồng, Bowling. 14h00 - 18h VTV3 CK Điền kinh, Lặn, Billiard&Snooker, Quyền anh, Đá cầu, Cầu mây, Kabaddi, Kurash, Thể thao điện tử, Aerobic, Pencak Silat, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Lân sư rồng, Bowling. 19h – 22h VTV2 CK Điền kinh, Lặn, Billiard&Snooker, Quyền anh, Đá cầu, Cầu mây, Kabaddi, Kurash, Thể thao điện tử, Aerobic, Pencak Silat, Cờ vua, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Lân sư rồng, Bowling. 3/11 8h30 -11h30 VTV3 Billiard & Snooker, Tán thủ, Đá cầu, Kabaddi, Kurash, Thể thao điện tử, Bắn cung, Aebrobic, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Kick Boxing, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling. 14h00 - 18h VTV3 Billiard & Snooker, Tán thủ, Đá cầu, Kabaddi, Kurash, Thể thao điện tử, Bắn cung, Aebrobic, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Kick Boxing, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling. 19h – 22h VTV2 Billiard & Snooker, Tán thủ, Đá cầu, Kabaddi, Kurash, Thể thao điện tử, Bắn cung, Aebrobic, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng đá trong nhà, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Kick Boxing, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling. 4/11 8h30 -11h30 VTV3 CK Bơi, Bi sắt, Billiard & Snooker, Tán thủ , Đá cầu, Kabaddi, Kurash, Thể thao điện tử, Bắn cung, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Kick Boxing, Lân sư rồng, Bowling,Jujitsu & Belt wrestling. 14h00 - 18h VTV3 CK Bơi, Bi sắt, Billiard & Snooker, Tán thủ , Đá cầu, Kabaddi, Kurash, Thể thao điện tử, Bắn cung, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Kick Boxing, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling. 19h – 22h VTV2 CK Bơi, Bi sắt, Billiard & Snooker, Tán thủ , Đá cầu, Kabaddi, Kurash, Thể thao điện tử, Bắn cung, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Muay, Vovinam, Kick Boxing, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling. 5/11 8h30 -11h30 VTV3 CK Bơi, Bi sắt, Billiard & Snooker, Tán thủ , Đá cầu, Kabaddi, Bóng đá trong nhà, Bắn cung, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Muay, Kick Boxing, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling. 14h00 - 18h VTV3 CK Bơi, Bi sắt, Billiard & Snooker, Tán thủ , Đá cầu, Kabaddi, Bóng đá trong nhà, Bắn cung, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Muay, Kick Boxing, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling. 19h – 22h VTV2 CK Bơi, Bi sắt, Billiard & Snooker, Tán thủ , Đá cầu, Kabaddi, Bóng đá trong nhà, Bắn cung, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Muay, Kick Boxing, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling. 6/11 8h30 -11h30 VTV3 CK Bơi, Bi sắt, Khiêu vũ thể thao, Billiard & Snooker, Tán thủ , Đá cầu, Kabaddi, Bóng đá trong nhà, Bắn cung, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling 14h00 - 18h VTV3 CK Bơi, Bi sắt, Khiêu vũ thể thao, Billiard & Snooker, Tán thủ , Đá cầu, Kabaddi, Bóng đá trong nhà, Bắn cung, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling 19h – 22h VTV2 CK Bơi, Bi sắt, Khiêu vũ thể thao, Billiard & Snooker, Tán thủ , Đá cầu, Kabaddi, Bóng đá trong nhà, Bắn cung, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Lân sư rồng, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling 7/11 8h30- 11h30 VTV2 CK Bơi, Bi sắt, Khiêu vũ thể thao, Billiard & Snooker, Tán thủ, Đối luyện, Đá cầu, CK Bóng đá trong nhà, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Muay, Kick Boxing, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling 13h30 - 16h VTV2 CK Bơi, Bi sắt, Khiêu vũ thể thao, Billiard & Snooker, Tán thủ, Đối luyện, Đá cầu, CK Bóng đá trong nhà, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Muay, Kick Boxing, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling 16h00 - 18h VTV3 CK Bơi, Bi sắt, Khiêu vũ thể thao, Billiard & Snooker, Tán thủ, Đối luyện, Đá cầu, CK Bóng đá trong nhà, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Muay, Kick Boxing, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling 19h00 – 22h VTV2 CK Bơi, Bi sắt, Khiêu vũ thể thao, Billiard & Snooker, Tán thủ, Đối luyện, Đá cầu, CK Bóng đá trong nhà, Pencak Silat, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Muay, Kick Boxing, Bowling, Jujitsu & Belt wrestling 8/11 20h00 - 23h VTV1 Lễ bế mạc Asian Indoor Games 3 Tác giả : PV

Tin nóng

Tin mới