Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 26-30/10

Gốc
Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2015...

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 26-30/10 - Ảnh 1

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu RCL trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2015.

* Ngày 26/10/2015, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) chia cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 26/10/2015, Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/10/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (mã CTI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/10/2015, Công ty Cổ phần Thế giới số (mã DGW-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB-HNX) thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền của cổ phiếu TTB (ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2015) sang ngày 26/10/2015 thay vì ngày 30/7 như đã công bố do công ty đang tập trung dòng tiền cho việc giải phóng mặt bằng của dự án nhà ở xã hội Tiến Bộ - Phổ Yên do đó công ty điều chỉnh lại thời gian chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

* Ngày 28/10/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home (mã G20-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng trả cổ tức 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5,3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 530 đồng).

* Ngày 28/10/2015, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ (mã PSW-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần TIE (mã TIE-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (mã VMD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỉ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 30/10/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Hội An (mã DIH-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Tin nóng

Tin mới