Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lickspittle là từ miêu tả kiểu người nào?

Lickspittle lần đầu được sử dụng vào năm 1825 với ý nghĩa tiêu cực.

Lickspittle /ˈlɪk.spɪt.əl/ (danh từ): Người xu nịnh.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa lickspittle là người thích ca ngợi hoặc làm hài lòng những người có quyền lực, thường là với mục đích tìm kiếm lợi ích. Merriam-Webster Dictionary định nghĩa từ này là "một cấp dưới ưa nịnh nọt".

Lickspittle là từ ghép giữa động từ lick và danh từ spittle. Spittle là nước bọt. Lick là biến thể của từ liccian trong tiếng Anh cổ, nghĩa là liếm. Liccian, lécher trong tiếng Pháp, leccare trong tiếng Italy đều được cho là từ mượn của ngôn ngữ Đức. Nghĩa bóng của những từ này là "liếm môi trong háo hức".

Ứng dụng của từ lickspittle trong tiếng Anh:

- He is a lickspittle who fawns before his aristocratic employers.

Dịch: Anh ta là kẻ xu nịnh, luôn khúm núm trước những ông chủ giàu có.

- He has to say things like that occasionally so his fans don't take him for a lickspittle.

Dịch: Đôi khi anh ta nói những lời như vậy để người hâm mộ không coi anh là một kẻ nịnh bợ.

Thái An