Tại thủ đô Moscow, ngày 6-11 (giờ địa phương), Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) và các lực lượng cánh tả Nga đã tổ chức mít tinh trọng thể, kỷ niệm lần thứ 90 Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.