Liên danh 2 nhà thầu trúng gói thầu 166 tỷ đồng tại Sở Xây dựng Hà Nội

Gốc
Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội (Bên mời thầu - BMT) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 8 Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước các tuyến phố trên địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm thuộc lưu vực hữu sông Nhuệ và toàn bộ hệ thống thoát nước ngõ, xóm trên địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành - Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68. Giá trúng thầu là 166,69 tỷ đồng, giá gói thầu là 171,88 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 54 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu thuộc Dự án Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải do Thành phố quản lý theo phân cấp; sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Theo BMT, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu nhưng 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Theo tìm hiểu, tại BMT nêu trên, trong 3 năm trở lại đây, từng thành viên trong Liên danh nhà thầu trúng thầu đều được công bố trúng 2 gói thầu khác.

Cụ thể, tháng 6/2018, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành được công bố trúng Gói thầu số 1 thuộc Dự án Duy trì cây xanh, thảm cỏ và cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn 17 huyện và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội (giá trúng thầu 57,52 tỷ đồng); tháng 12/2017 được công bố trúng Gói thầu số 2 thuộc Dự án Cung cấp dịch vụ công ích quản lý, duy trì hệ thống thoát nước do Thành phố quản lý (giá trúng thầu 122,66 tỷ đồng).

Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 trúng 2 gói thầu (số 2 và số 3) thuộc Dự án Duy trì cây xanh, thảm cỏ và cắt tỉa cây bóng mát trên địa bàn 17 huyện và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, với tổng giá trúng thầu 62 tỷ đồng (trúng thầu tháng 7/2018).

Bích Thảo