Hiện IVF đã gửi hai mẫu logo A (sử dụng đòn chân 12, đã giới thiệu với các nước ở đại hội thành lập IVF) và logo B (sử dụng đòn chân 14) để các nước thành viên nghiên cứu và thông qua