Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức mới tuyển dụng

'Lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức một chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ mới tuyển dụng', ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông tin tại Lễ khai mạc chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 16 công chức mới tuyển dụng năm 2022, ngày 1/8.

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Phan Anh Sơn cho biết: "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng hướng đến mục tiêu trang bị cho cán bộ mới được tuyển dụng những thông tin về cơ cấu tổ chức, hệ thống bộ máy, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị".

Chương trình cũng sẽ cung cấp các thông tin về những điểm chung giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước; những nét riêng, đặc sắc của đối ngoại nhân dân.

Đồng thời, qua chương trình, đội ngũ cán bộ mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng sẽ có nhận thức đúng về những khó khăn, thách thức, thời cơ đối với công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân; những yêu cầu đối với công tác thông tin đối ngoại hiện nay…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Phan Anh Sơn cũng yêu cầu các cán bộ mới sau chương trình đào tạo, bồi dưỡng sẽ viết bản thu hoạch về những nội dung thu nhận được, những đề xuất mong muốn trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng tiền công vụ.

Sau phần khai mạc, các cán bộ mới được tuyển dụng cùng các tình nguyện viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã được nghe đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo các ban, đơn vị thông tin về 10 chuyên đề cụ thể. Được biết, chương trình đào tạo, bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 1-3/8.

Hải An

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-viet-nam-to-chuc-dao-tao-boi-duong-cong-chuc-moi-tuyen-dung-173164.html