Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Liên hiệp quốc bàn biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Reuters vừa qua, đại diện từ 140 quốc gia đã tụ họp tại đảo Bali (Indonesia) để tham dự Hội nghị chống tham nhũng của Liên hiệp quốc.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=39847