Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Liên hiệp quốc khốn đốn vì lạm phát

Gốc

Hanoinet - Tại cuộc họp giữa năm 2008 của Liên hiệp quốc để đánh giá về nhu cầu của quỹ cứu trợ nhân đạo, mức kêu gọi đóng góp đã được Liên hiệp quốc nâng từ 3,8 tỷ USD lên 5,4 tỷ USD.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=78436