Trong lần tổng điều tra dân số năm 2009 này sẽ có 36 cán bộ Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tham gia vào chuyến đi phối hợp giám sát tổng điều tra dân số và nhà ở tại 21 tỉnh, thành trên khắp cả nước, từ ngày 1-15/4/2009. Đây là lần đầu tiên các tổ chức Liên Hợp Quốc cùng nhau phối hợp tham gia vào quá trình giám sát cuộc tổng điều tra dân số.