Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Liên Hợp quốc đến khảo sát

Gốc

Ngày 21-7, cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Thái Lan và Cam-pu-chia nhằm tháo ngòi nổ cuộc xung đột liên quan đến khu vực biên giới tranh chấp ở đền Prếch Vi-hia giữa hai nước đã kết thúc mà không đi đến một thỏa thuận nào...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.chuyenthoisu.39044.qdnd