Liên Hợp quốc kêu gọi bảo vệ quyền chính đáng của người nghèo và xóa đói nghèo

Gốc
Tại cuộc thảo luận của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Đại hội đồng LHQ khóa 64, LHQ đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ quyền chính đáng của người nghèo và xóa đói nghèo ở các nước đang phát triển.

Ông Tô-mát Mắc I-nơ-ni (Thomas McInerney), Giám đốc Tổ chức Sáng kiến nghiên cứu, chính sách và chiến lược vì phát triển luật quốc tế (IDLO) cảnh báo chính sự phát triển chưa hoàn thiện của khuôn khổ pháp lý về nợ tài chính vi mô đã khiến nhiều người nghèo ở các nước đang phát triển lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng không thể trả nợ. Ông Đe-nít Mắc Qua-đi, (Denise McQuade), báo cáo viên của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, nhấn mạnh tới mối quan hệ giữa việc trao quyền pháp lý cho người nghèo và việc thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ ở các nước đang phát triển và cho rằng trao quyền pháp lý cho người nghèo để họ bảo vệ quyền chính đáng của họ sẽ đẩy nhanh quá trình giảm đói nghèo. IDLO xác định việc trao quyền pháp lý cho người nghèo ở các nước đang phát triển bao gồm quyền thực thi các quyền đảm bảo người nghèo có thể tiếp cận luật pháp, đăng ký các quyền của người nghèo để họ biết các quyền họ được hưởng như đăng ký sinh đẻ, đăng ký tài sản…, quyền được trợ giúp về pháp lý. IDLO cho biết nhờ được tiếp cận luật pháp, số người phạm pháp ở Ma-la-uy đã giảm từ 40% xuống còn 25%. Các chuyên gia luật pháp của LHQ nhấn mạnh trao quyền cho người nghèo là điều kiện cần thiết để xóa đói nghèo. Chương trình phát triển LHQ (UNDP) đã hợp tác với Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) và nhiều cơ quan khác của tổ chức này phát động sáng kiến trao quyền cho người nghèo trên thế giới dưới nhiều chương trình như giáo dục pháp luật, hỗ trợ luật pháp… trong đó khuyến khích phụ nữ tiếp cận quyền thừa kế và sở hữu đất đai… Đại diện nhiều nước đang phát triển khẳng định trao quyền pháp lý cho người nghèo là một khái niệm thực tiễn dọi ánh sáng mới vào quá trình phát triển. Họ nhấn mạnh nhu cầu tăng cường tiếng nói của người nghèo và ủng hộ ý tưởng LHQ phải trở thành trung tâm toàn cầu chuyển giao những tri thức về trao quyền pháp lý cho người nghèo, trong đó các chương trình của Tổ chức Thương mại thế giới, Ngân hàng Thế giới … và các công cụ nhân quyền quốc tế sẽ bảo vệ tốt hơn quyền của người nghèo trong xóa đói nghèo./.

Tin nóng

Tin mới