Những ưu tiên trong hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc

Những ưu tiên trong hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam mong đóng góp nhiều hơn nữa cho Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam mong đóng góp nhiều hơn nữa cho Liên Hợp Quốc

Nguyên tắc quan trọng tạo nền tảng cho quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc

Nguyên tắc quan trọng tạo nền tảng cho quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc

PTT chủ trì sự kiện kỷ niệm 77 năm Quốc khánh và 45 năm quan hệ Việt Nam – LHQ

PTT chủ trì sự kiện kỷ niệm 77 năm Quốc khánh và 45 năm quan hệ Việt Nam – LHQ

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Việt Nam là đối tác quan trọng của LHQ

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Việt Nam là đối tác quan trọng của LHQ

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam có nhiều đóng góp vào gìn giữ hòa bình

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam có nhiều đóng góp vào gìn giữ hòa bình

Chủ tịch nước cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc với Việt Nam

Chủ tịch nước cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc với Việt Nam

Dấu ấn 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ

Dấu ấn 45 năm Việt Nam gia nhập LHQ

Việt Nam có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho Liên hợp quốc

Việt Nam có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho Liên hợp quốc

Tăng cường vai trò, tiếng nói và 'dấu ấn' của Việt Nam tại LHQ

Tăng cường vai trò, tiếng nói và 'dấu ấn' của Việt Nam tại LHQ

45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy, cùng vững bước phát triển

45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy, cùng vững bước phát triển

Cơ hội để tiếp tục đóng góp cho các vấn đề toàn cầu

Cơ hội để tiếp tục đóng góp cho các vấn đề toàn cầu

Đại sứ Đặng Hoàng Giang: Đóng góp tại các diễn đàn đa phương mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Việt Nam

Đại sứ Đặng Hoàng Giang: Đóng góp tại các diễn đàn đa phương mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Việt Nam

Sự hiện diện và đóng góp của Việt Nam tại LHQ ngày càng rõ nét và hiệu quả

Sự hiện diện và đóng góp của Việt Nam tại LHQ ngày càng rõ nét và hiệu quả

Đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững

Đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững

45 năm Việt Nam gia nhập LHQ: Hành trình nhận và trao

45 năm Việt Nam gia nhập LHQ: Hành trình nhận và trao