Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Liên kết các nhà bán lẻ trong nước

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Cơ quan quản lý nhà nước và các nhà bán lẻ lớn trong nước cùng xác định bốn điểm yếu chính của hệ thống phân phối bán lẻ ở nước ta hiện nay cần phải khắc phục là, chưa chuyên nghiệp, tiềm lực tài chính hạn chế, hệ thống hậu cần (logistics) mới phát triển, thiếu tính liên kết và chiến lược dài hạn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107236&sub=56&top=38