“Khủng hoảng kinh tế không chừa một doanh nghiệp (DN) nào. Không chỉ có DN nhỏ mới chịu nhiều sức ép mà ngay cả DN lớn, nếu không có những kế hoạch cụ thể cũng dễ bị tổn thương” . Đó là nhận định của các thành viên trong CLB DN dẫn đầu (LBC) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ DN.